Que bạc Nitrate 75% – Phun bạc linh hoạt

    Tên thương mại: Que bạc Nitrate 75% – Phun bạc linh hoạt
    Mã hàng/ký mã hiệu:
    Nhà sản xuất: Avoca
    Xuất xứ: Anh
    Giá bán: 0362289595/ dongtaymedical@gmail.com