Bàn ăn di động

Tên sản phẩm: Bàn ăn di động
Mã hàng/ký mã hiệu:
Nhà sản xuất: Bestran
Xuất xứ: Trung quốc
Giá bán: 0922.833.922/ dongtaymedical@gmail.com