Tủ làm ấm máu và dịch truyền 3DW

Tên thương mại: Tủ làm ấm máu và dịch truyền 3DW
Mã hàng/ký mã hiệu: EmTherm 3DW
Nhà sản xuất: Em Med
Xuất xứ: Anh/ Ba Lan
Giá bán: 0922.833922/ dongtaymedical@gmail.com

error: Content is protected !!