Que bạc Nitrate 95% – Phun bạc linh hoạt

Tên thương mại: Que bạc Nitrate 95% – Phun bạc linh hoạt
Mã hàng/ký mã hiệu:
Nhà sản xuất: Avoca
Xuất xứ: Anh

error: Content is protected !!