Que bạc Nitrate 75%

Tên thương mại: Que bạc Nitrate 75%
Mã hàng/ký mã hiệu: 045-0874
Nhà sản xuất: Avoca
Xuất xứ: Anh

error: Content is protected !!