Que bạc Nitrate 75% – Tay cầm dày

Tên thương mại: Que bạc Nitrate 75% – Tay cầm dày
Mã hàng/ký mã hiệu: 289-6728
Nhà sản xuất: Avoca
Xuất xứ: Anh

error: Content is protected !!