Ống chống cắn nội khí quản Universal Bite block – Adult/11160

Tên thương mại: Ống chống cắn nội khí quản Universal Bite block – Adult/11160
Mã hàng/ký mã hiệu: Adult/11160
Nhà sản xuất: B&B
Xuất xứ: U.S.A
Giá bán: 0922.833922/ dongtaymedical@gmail.com

error: Content is protected !!