Giường điều khiển 3 tay quay BT-AM 105

Tên thương mại: Giường điều khiển 3 tay quay BT-AM 105
Mã hàng/ký mã hiệu: BT-AM 105
Nhà sản xuất: Bestran
Xuất xứ: Trung quốc
Giá bán: 0922.833922/ dongtaymedical@gmail.com