Giường điều khiển 2 tay quay BT-AM 214

Tên thương mại: Giường điều khiển 2 tay quay BT-AM 214
Mã hàng/ký mã hiệu: BT-AM 214
Nhà sản xuất: Bestran
Xuất xứ: Trung quốc
Giá bán: 0922.833922/ dongtaymedical@gmail.com

error: Content is protected !!