Ghế Bác sỹ BALANCE PLUS

Tên thương mại: Ghế Bác sỹ BALANCE PLUS
Mã hàng/ký mã hiệu: BALANCE PLUS
Xuất xứ: Đức
Giá bán: 0922.833922/ dongtaymedical@gmail.com