Bút bạc Nitrate 95%

Tên thương mại: Bút bạc Nitrate 95%
Mã hàng/ký mã hiệu: 367-4504
Nhà sản xuất: Avoca
Xuất xứ: Anh

error: Content is protected !!