Bút bạc Nitrate 95% dùng điều trị mụn cóc và mụn cóc bàn chân

Tên thương mại: Bút bạc Nitrate 95% dùng điều trị mụn cóc và mụn cóc bàn chân
Mã hàng/ký mã hiệu: 245-5095
Nhà sản xuất: Avoca
Xuất xứ: Anh

error: Content is protected !!