Bút bạc Nitrate 40% sáp

Tên thương mại: Bút bạc Nitrate 40% sáp
Mã hàng/ký mã hiệu: 016-9144
Nhà sản xuất: Avoca
Xuất xứ: Anh

error: Content is protected !!