Cân đo sơ sinh

Cân đo sơ sinh RGT-16-YE

Cân đo sơ sinh

Cân đo sơ sinh RGT-16B-YE

Cân đo sơ sinh

Cân đo sơ sinh RGZ-20

Đèn chiếu vàng da sơ sinh

Đèn chiếu vàng da sơ sinh

Thiết bị sản phụ khoa

Ghế sản phụ khoa

Lồng hấp sơ sinh

Lồng hấp sơ sinh IW-3/IW-3A

Máy đo độ vàng da trẻ sơ sinh

Máy đo độ vàng da trẻ sơ sinh

Máy siêu âm màu 3/4D

Máy siêu âm ECUBE 5

Máy siêu âm xách tay trắng đen (Đầu dò âm đạo)

Máy siêu âm trắng đen xách tay SD-2400

error: Content is protected !!