Hệ Thống Điện Tim Gắng Sức

Hệ thống điện tim gắng sức

Holter Điện Tim

Holter điện tim (CadioMera)

Holter Điện Tim

Holter điện tim (CardiUP!3)

Holter Điện Tim

Holter điện tim 2 kênh

Holter Huyết Áp (ABPM 24H)

Holter huyết áp 24 giờ (ABPM-04)

Holter Huyết Áp (ABPM 24H)

Holter huyết áp 24 giờ (ABPM-05)

Holter Huyết Áp (ABPM 24H)

Holter huyết áp 24 giờ (BlueBP-05)

Chuẩn Đoán Sơ Vữa Động Mạch Chủ Bụng

Máy chẩn đoán xơ vữa và phình động mạch chủ bụng

Thiết bị chuẩn đoán tim mạch

Máy điện tim 12 kênh (EC-12RM)

error: Content is protected !!