Giường Cấp Cứu 3 Tư Thế

Giường cấp cứu 3 tư thế DA-3-2