Chính sách bảo mật
 
a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân;
Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
 
b) Phạm vi sử dụng thông tin;
Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” 68 đến Điều 73 Nghị định 52/2013/NĐ-CP. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: Gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật…
 
c) Thời gian lưu trữ thông tin
Công ty sẽ lưu trữ các thông tin do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.
d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;
Khi chúng tôi thu thập thông tin từ web thì công ty chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu bộ phận chăm sóc khách hàng và lãnh đạo công ty là người tiếp cận thông tin đó.
 
f) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Wemed
Địa chỉ: 442/6 CMT8, P.Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
Email: wemedjsc@gmail.com
Điện thoại:    0911574646
 
g) Phương thức thu thập thông tin.
Bất cứ thời điểm nào bạn cũng có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình theo các links thích hợp mà chúng tôi cung cấp.
 
h) Giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.
Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.
Chúng tôi khuyến cáo bạn nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của bạn và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, bạn nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ Website đang mở.