Chính sách bảo hành

Các sản phẩm có bảo hành của chúng tôi sẽ theo quy định của nhà sản xuất.