HÀNG BÁN CHẠY

Máy bơm rửa dạ dày

Máy bơm rửa dạ dày SC

Thiết bị phòng cấp cứu

Máy khí dung maris III

Thiết bị chuẩn đoán TMH

Kính hiển vi phẩu thuật Alpha Slim 6

Máy siêu âm xách tay trắng đen (Đầu dò âm đạo)

Máy siêu âm trắng đen xách tay SD-2400

Máy Garo hơi tự động

Máy Garo hơi tự động G10706

Dụng Cụ Phẫu Thuật Nội Soi

Dụng cụ phẫu thuật nội soi Endo Relief

Hệ Thống Điện Tim Gắng Sức

Hệ thống điện tim gắng sức

NỘI THẤT BỆNH VIỆN

Đồng hồ Oxy y tế

Đồng hồ Oxy y tế VSC

Đồng hồ Oxy y tế

Đồng hồ Oxy y tế VSY

Đồng hồ Oxy y tế

Đồng hồ Oxy y tế A45

Đồng hồ Oxy y tế

Đồng hồ Oxy y tế A40 AIR

Đồng hồ Oxy y tế

Đồng hồ Oxy y tế A40

Đồng hồ Oxy y tế

Đồng hồ Oxy y tế A36

Đồng hồ Oxy y tế

Đồng hồ Oxy y tế A31

Đồng hồ Oxy y tế

Đồng hồ Oxy y tế A30

THIẾT BỊ PHÒNG MỔ

Máy Garo hơi tự động

Máy Garo hơi tự động 2 kênh 9000B

Ghế Bác sỹ

Ghế Bác sỹ COMFORT

Bàn Mổ Thuỷ Lực

Bàn mổ đa năng GENIUS

Bộ Dụng Cụ Phẫu Thuật

Hệ thống máy khoan đa năng NM-100

Bộ Dụng Cụ Phẫu Thuật

Máy cưa dao phẫu thuật MS-1011

VẬT TƯ TIÊU HAO

Bút bạc Nitrate

Que bạc Nitrate 75%

Bút bạc Nitrate

Que bạc Nitrate 95%

Bút bạc Nitrate

Bút bạc Nitrate 95%

Bút bạc Nitrate

Bút bạc Nitrate 40% sáp